Notícies i notes de premsa

Se celebrarà a l'Ateneu Barcelonès el dimarts 10 de juny.

124 milions d'europeus viuen en situació de pobresa.

Li ha presentat el document 'Per una Europa sense pobresa, exclusions ni desigualtats'.

100.000 ciutadans compren i s’enfronten cada dia a una situació d' indefensió davant les loteries del joc il·legal.

L'RMI hauria de ser l’embrió d’un nou mecanisme de garantia i complement de rendes.

Pàgines