Notícies i notes de premsa

imatge persona avaluació

La Taula, en col·laboració amb Ivàlua, publicat un informe sobre els reptes i les millores i un toolkit amb eines d'avaluació. 

Imatge magatzem del Banc dels Aliments

Ja atén prop de 160.000 persones que no poden accedir a aquest dret.

menjador de Càritas Catalunya

Reclama que l’encaix amb la renda garantida serveixi per ampliar la cobertura.

Defensa que la prestació garanteix el dret a viure amb dignitat i a tenir cobertes les necessitats més bàsiques.

Demana garantir l’atenció sobretot a aquelles persones que viuen soles i tenen pocs recursos.

Pàgines