Notícies i notes de premsa

L’Assemblea General també ha escollit la resta de membres de la nova la Junta Directiva

El 40% de les llars amb famílies monoparentals viu en situació de pobresa.

L'acte central se celebrat davant de la seu del Síndic de Greuges.

19 federacions sòcies han presentat candidatures per ocupar alguna de les 12 vocalies de la Junta.

Unnes formacións en col·laboració amb Ivàlua.

Pàgines