Notícies i notes de premsa

Nonius, l’app guanyadora, facilitarà la relació entre les entitats i els residents als habitatges socials.

 

Teniu temps per a respondre l'enquesta fins al 17 de febrer.

Constata la incompatibilitat entre l’interès econòmic de les empreses i l’interès general.

Adreça un plec de preguntes als grups parlamentaris perquè li traslladin al Sr. Rafael Villaseca, conseller delegat de Gas Natural Fenosa que demà compareix al Parlament.

Pàgines