Notícies i notes de premsa

Un espot de televisió dóna a conèixer el “Mapa d'entitats Socials” de la Taula del Tercer Sector.

 

La Taula del Tercer Sector ha mantingut contactes amb Economia per trobar una solució efectiva.

2 federacions han presentat candidatura per optar a la presidència.

Signat per la Taula del Tercer Sector i La Confederació.

Inscripcions tancades. Aforament complert.

Pàgines