Notícies i notes de premsa

Imatges de comptadors de llum

Front comú per reclamar a les empreses subministradores que signin el conveni sobre el deute.

Imatge amb el títol 'Vols formar part de l'equip de Taula?'

La data límit per rebre CV i carta de motivació és el 14 d'agost de 2020. 

imatge persona picant el timbre d'una porteria per oferir suport social a una persona en plena pandèmia

Junt amb el Col·legi de Metges de Barcelona, el d’Infermeria, el de Treball Social i el Gremi d’Hotels de Barcelona

imatge professional de l'àmbit social oferint suport a una persona amb discapacitat

L’objectiu és protegir les persones especialment vulnerables i fer front amb garanties a nous rebrots.

Imatge construcció edifici d'habitatges a Barcelona

El Parlament de Catalunya ha debatut la proposició de llei del Sindicat de Llogateres. 

Pàgines