Notícies i notes de premsa

Alsina presentar l'informe de presidència dels primers 3 mesos de mandat.

“Cal garantir l’equitat i la igualtat en l’accés a les activitats que van més enllà del sistema educatiu reglat”

Alsina:  "Resulta imprescindible, urgent i coherent disposar d’un govern efectiu al Palau de la Generalitat. 

Demana consolidar la RGC durant aquesta legislatura.

Pàgines