Notícies i notes de premsa

Inclou les principals activitats de la institució durant el 2016.

La pobresa no ha desaparegut sinó que s’ha tornat més invisible

El sistema econòmic actual és còmplice directe de la generació de desigualtats i de la iniquitat que pateix la societat.

És impresindible inscripció prèvia.

És imprescindible inscripció prèvia.

Pàgines