Notícies i notes de premsa

L'estratègia s'ha treballat en l'Asssemblea de l'Acord Ciutadà per a una BCN Inclsuiva.

Es va aprovar en la 42a. Assembla General.

Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.

Hi han assistit nombroses entitats socials.

La RGC ha de permetre abordar la lluita contra l’exclusió i les desigualtats socials.

Pàgines