El sector a Catalunya

La dimensió i característiques del Tercer Sector Social a Catalunya es van analitzar per primer cop pel Govern català l'any 2003 en el "Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social". Posteriorment, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l'Observatori del Tercer Sector han elaborat i publicat tres edicions de l'Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya, els anys 2009 i 2011 i 2013. Des del 2015 la Taula del Tercer Secor publica anualment el Baròmetre del Tercer Sector.

Distribució territorial de les entitats socials catalanes:

L'edició 2016 del Baròmetre del Tercer Sector Social conclou que el 2015, les entitats socials catalanes van comptar amb el suport i la col·laboració de 560.000 persones sòcies, 564.000 donants, 350.000 voluntàries i 85.000 treballadores. Les entitats socials van atendre 1.550.000 persones durant el 2015.

Evolució del capital social:

Evolució del nombre de persones ateses:

Distribució total dels ingressos de les entitats socials: